Как от играенето на компютърни игрички един ден можеш да станеш съдия в международен конкурс, ни разказва Николай Ликоманов. Местонахождение: Навсякъде по света с компютър под...

SEO специалист, който не спира да учи нови и нови неща. При това сама! Научи повече за Лили Грозева в редовете по-долу. Местонахождение: София Текуща длъжност: SEO мениджър Progress Една...

Как градският транспорт и "столкването" на другите хора може да бъде от полза, ни разказва Ангел Искрев. Местонахождение: Естественият ми хабитат са планините. Понякога съм в София. Текуща...