Онлайн пространството за организиране и споделяне на образователни ресурси започна партньорство с АдминСофт. Създателите на обучителната платформа The Camp са решени да помогнат за технологичната революция...

Учителите вече имат възможност да проследяват директно начина, по който учат техните ученици, и да виждат върху кои материали се проявява най-голям интерес. Благодарение на...