Как уча: Еми Шахинян от DIALOGICAL

Хамелеон, винаги устремен към най-актуалните бизнес модели в комуникационната сфера. Лидер с дарба да създава необикновенни екипи и да загражда най-виталните концептуални територии.Емануела определено има какво да каже за прехода си от класическите рекламистки екипи до света на актуалните маркетинг технологии.

Местонахождение: София, България

Текуща длъжност:  Co Founder & Data Driven Marketing Leader @DIALOGICAL

Една дума, с която можеш да опишеш как учиш: Интензивно.

Разкажи за себе си. Как стигна до тук?

Моето тук в момента е разработване и управление на data driven marketing бизнес: цялостният процес на бизнес анализ, изграждане на IT инфраструктура, моделиране на събраните данни, анализ на резултатите, стратегия спрямо изводите и операционализиране на маркетинговите кампании на клиента със софтуери за масова комуникация с много детайлно измерване на резултатите. Един такъв софтуер е Hybris marketing на SAP, аз съм засега единственият официално сертифициран trainer за България.
Същевременно работим и върху наши софтуерни инструменти, които оптимизират процеса по моделиране на данни.

Първият от тях е THEOREMUS – платформа за задълбочен аудиториен анализ. Вече работи успешно за няколко от най-големите компании и клиентите са много доволни от това, че бързо и лесно имат достъп до силата на математиката, инвестирана в знание за тяхната аудитория.

Винаги съм искала да виждам бързи и ефективни резултати от работата си и, ето, математическият анализ дава перфектна информираност, на база която трябва да се строят и изпълняват стратегиите за комуникация. Да акцентирам, база. Това не са готови решения, а информативната основа, върху която да се мисли.

10-годишният ми опит в рекламни агенции ме подготви добре в контекста на комуникация, стратегия, управление на екип, усещане за марката, продукта… а това е следващото ниво, да работиш с изводи от данни за самите крайни клиенти, не само с предоставени проучвания.

Любим начин за учене? Чета онлайн. Задълбавам в тема или територия, която ми е интересна, изниква като допълнителна от друга или е свързана с пряка необходимост от добиване на ново знание по даден проект – често започвам от някаква статия, после намирам различни източници, ровя из форуми, изучавам различни гледни точки.

Какво учиш в момента? Спецификите на data science подходите за телекомуникационния и финансовия сектор.

Какво ще ни споделиш в TheCamp? 2 чудни платформи за brain fitness: Cognifit и BrainHQ. Казват, че са единствените, чиито упражнения и програми са разработени въз основа на реални, стойностни научни изследвания. Работят. Много добре работят.

 

Related posts

Happy Camper
camper@thecamp.me
No Comments

Post A Comment