Трудно е да представим gatakka с няколко изречения, затова ще оставим той да разкаже историята за своя професионален път до тук. Местонахождение: Принципно съм гражданин на света,...