Как градският транспорт и "столкването" на другите хора може да бъде от полза, ни разказва Ангел Искрев. Местонахождение: Естественият ми хабитат са планините. Понякога съм в София. Текуща...